Súťaže

Praha

2020

Stará Turá

2021

Muchovo námestie

2021

Hlohovec

2020

Tematinska

2021